Матрична організація відділу маркетингу заснована на системному підході, характеризується структурною гнучкістю при необхідності пристосування до нових умов функціонування.

Поряд з постійними функціональними відділами при матричній організаційній структурі для вирішення конкретних проблем створюються тимчасові проектні групи. Керуючі проектними групами залучають для виконання робіт фахівців з інших відділів, що знаходяться на різних рівнях ієрархії.

Взаємодії керуючих відділами породжують нові мережі горизонтальної та діагональної комунікації, які накладаються на традиційні зв’язки управління та підпорядкування. Звідси й назва «матрична» структура.

Переваги даного виду організації полягають у тому, що матричний підхід є гнучким і адаптивним способом досягнення проектних цілей, він передбачає використання знань і кваліфікації фахівців, які знаходяться в групі, без жорсткого функціонального розподілу повноважень керівників.

Як недолік слід зазначити, що матрична структура є складною через велику кількість зв’язків між працівниками та можливі протиріччя між ними.

Ми допоможемо вибрати найбільш оптимальну структуру відділу маркетингу для вирішення ваших завдань!