Клієнтоорієнтована організація відділу маркетингу — організаційна структура, в якій керуючі окремими сегментами / групами клієнтів несуть відповідальність за розробку та реалізацію стратегій та планів маркетингової діяльності по відношенню до цих клієнтів.

Залежно від специфіки ринку, в оргструктурі можуть бути виділені підрозділи, орієнтовані на конкретних клієнтів або групи клієнтів (наприклад, на ринок жіночого, чоловічого та дитячого одягу; b2b і b2c; на ринок виробничих і торговельних компаній). У таких структурах здійснюються всі необхідні функції маркетингу.

Організація за ринковим ознакою (по цільових ринках) заснована на сегментації ринку, тобто виділяються ринки різних споживачів і відповідно до їхньої специфіки здійснюється маркетингова діяльність.

Ринки різних споживачів — індивідуальні споживачі, промислові компанії, державні установи тощо.

Цей вид організації доцільно використовувати компаніям, що пропонують свою продукцію різним типам клієнтів, які мають свою специфіку товарних переваг, а товари вимагають специфічного обслуговування.

Клієнтоорієнтована організація відділу маркетингу передбачає розподіл маркетингової діяльності по окремих сегментах ринку, незалежно від географічного розміщення ринків. Вона найбільш доцільна для великих компаній.

При ринковій організації для кожного ринку (групи клієнтів) розробляється своя стратегія маркетингу.

Недоліки даного виду організації відділу маркетингу:

  • ускладнена координація маркетингових дій;
  • порівняно великі витрати;
  • веде до розростання штату та надмірного бюрократизму;
  • менеджери не завжди володіють достатніми правами для ефективного виконання своїх обов’язків;
  • менеджери, стаючи експертами по ринках, рідко стають фахівцями в функціональних сферах маркетингу.

Переваги полягають у тому, що компанія будує свою роботу відповідно до потреб споживачів (тобто конкретних сегментів ринку), таким чином у центрі уваги знаходиться не товар, а споживач.

А вашій компанії потрібен відділ маркетингу? Телефонуйте!