Організаційна структура відділу маркетингу та рівень її функціонування поряд з вибраною стратегією розвитку має першорядне значення для забезпечення досягнення цілей компанії.

Організаційна структура маркетингової діяльності в компанії може бути визначена як сукупність служб, відділів, підрозділів, до складу яких входять фахівці, які займаються тією чи іншою маркетинговою діяльністю.

Відділ маркетингу створюється, насамперед, для забезпечення гнучкого пристосування всієї діяльності підприємства до мінливих умов зовнішнього середовища (доходи, ціни, кон’юнктура) і вимог клієнтів.

Відділ маркетингу — це саме та ланка в управлінні бізнесом, яка спільно з виробничою, фінансовою, збутовою, технологічною, кадровою та іншими видами діяльності створює єдиний інтегрований процес, спрямований на розвиток бізнесу шляхом задоволення запитів ринку.

Маркетингова структура має вирішальне значення для успішного розвитку бренду. Для організації маркетингу не існує універсальної схеми. Відділи маркетингу можуть бути організовані по-різному.

Тип організації відділу маркетингу визначається специфікою діяльності компанії, кількістю ринків, на яких вона функціонує, специфікою товарного портфеля, масштабами продажів, ресурсами, структурою та стилем управління. Одним з найбільш поширених варіантів є функціональний підхід до організації відділу маркетингу.

Функціональна організація відділу маркетингу заснована на розподілі елементів маркетингової діяльності між фахівцями за функціями (аналітика, реклама, інтернет-маркетинг тощо).

Така структура доцільна, коли у компанії невелика кількість ринків і товарів.

Її переваги:

  • простота,
  • функціональна спеціалізація,
  • легкість координації.

У той же час їй притаманні такі недоліки:

  • у міру розширення асортименту товарів і кількості ринків ефективність маркетингу знижується,
  • недостатня гнучкість маркетингової стратегії,
  • труднощі в розробці плану щодо окремих товарів (клієнтів),
  • не стимулює впровадження інновацій.

Важливими завданнями функціональних маркетингових служб є забезпечення орієнтації всієї діяльності компанії на використання маркетингу, а також координація роботи всіх відділів компанії в даному напрямку.

Для кожного клієнта ми підбираємо найбільш оптимальну структуру відділу маркетингу.