Управління іміджем, як основним об’єктом паблік рілейшнз, набуває нового значення і розглядається в стратегічній площині.

Ефективне управління іміджем надасть компанії:

 • можливість коригувати свою привабливість для громадськості;
 • визначати позицію іміджу на перспективний період;
 • розробляти координовану систему PR-заходів;
 • визначати порядок дій щодо отримання та збереження конкурентних переваг.

Розглянемо основні PR-стратегії з управління позицією іміджу:

 • Стратегія «лідер іміджу» доцільна для великих виробничо-торговельних і торговельних підприємств, імідж яких має конкурентні переваги. Дана стратегія спрямована на збереження лідируючих іміджевих позицій, шляхом активної діяльності в галузі соціально-етичного аспекту та використання інформативних інструментів взаємодії з громадськістю для оприлюднення інноваційних напрямків виробничо-торгового процесу.
 • «Захист іміджу» передбачає більший набір PR-інструментів і більш активне їх використання, ніж за попередньої стратегії. Завданням даної стратегії є підвищення інформативного впливу на громадськість.
 • Стратегія «конкурентна атака іміджу» спрямована на переклад виграшного рівня очікування громадськості в площину іміджевих конкурентних переваг, що можна зробити шляхом підвищення рівня інформування активних сегментів щодо пріоритетного аспекту іміджу. При використанні даної стратегії є велика небезпека інформативним впливом підвищити очікування громадськості та не вийти в поле стратегічного інтересу конкурентів.
 • Компаніям, які мають високий рівень конкурентного іміджу, доцільно використовувати або стратегію «відкриття переваг», або стратегію «атаки іміджу». Перша спрямована на завоювання лідируючих позицій шляхом підвищення обсягу інформування громадськості та підвищення соціально-етичного аспекту діяльності; друга — на зміцнення позицій серед конкурентів у сфері PR.
 • Стратегію «прихованого тиску» доцільно застосовувати компаніям, які не мають комунікаційні потужності для ведення відкритої боротьби за лідируючі позиції іміджу. Оптимальне рішення для таких компаній — поступове підвищення позицій іміджу за рахунок повільного розширення меж прихильної громадськості та очікування слушного моменту для атаки іміджу конкурентів.
 • Стратегії «внутрішньої зосередженості іміджу» та «отримання іміджевої зацікавленості» сприяють підвищенню рівня інформованості про компанію, торговельну марку, ступеня соціально-етичної відповідальності.
 • Стратегію «прихованого контрудару» доцільно використовувати у відповідь на атаку іміджу з боку конкурентів. Інструментами, які застосовуються в даній PR-стратегії є: контрпропаганда та товарна пропаганда, звіти про діяльність, виступи представників компанії та незалежних експертів. При цьому активність цих інструментів повинна бути дуже високою.
 • Метою PR-стратегії «сюрпризного задоволення» є перехід в майбутньому стратегічному періоді в поле високого ступеня відповідності очікуванням громадськості. Для цього компанії доцільно проводити активну роботу по всіх аспектах іміджу.

Ми знаємо, як вибрати оптимальну PR-стратегію для управління іміджем.

Джерело: