Стратегія визначає та розкриває цілі та завдання компанії, задає її основну політику та плани реалізації поставлених цілей, визначає сферу бізнесу, в якій зосереджена основна діяльність компанії, тип економічної та людської організації, якої дотримується компанія, а також природу економічних і позаекономічних досягнень, які воно має намір запропонувати акціонерам, найманим службовцям, покупцям і суспільству в цілому.

Стратегію можна розглядати по-різному.

Стратегія як план — свідомий стратегічний процес, який характеризує логічну та структурну послідовність подій і призначений для прояву альтернатив.

Стратегія як хитрість (виверт) — специфічна програма, тактика або маневр для того, щоб випередити конкурентів.

Стратегія як модель — певна послідовність у поведінці, може бути призначена як для непередбачених обставин, так і для заздалегідь передбачених цілей.

Стратегія як позиція (положення) — вибір позиціонування компанії в рамках відповідної галузі.

Стратегія як перспектива — корпоративне уявлення перспектив і можливостей компанії.

Стратегія забезпечує координацію та об’єднання цілей і ресурсів компанії.

Базовими елементами, на основі яких розробляється стратегія маркетингу, є цілі компанії та аналіз маркетингової середовища.

В процесі розробки стратегії приймаються стратегічні рішення про складові комплексу маркетингу, тобто набору інструментів, які допоможуть досягти мету компанії.

Добавить комментарий