Використовуючи прийоми цільового маркетингу, необхідно виявити основні сегменти ринку, вибрати один або декілька і тільки тоді, орієнтуючись на конкретний сегмент, розробляти продукт і комплекс маркетингових впливів.

В умовах сучасної економіки найважливішою передумовою ефективного функціонування компанії є її оптимальна цільова орієнтація та її конкурентоспроможне позиціонування.

У теорії маркетингу поряд з поняттям «цільовий ринок» виникло поняття STP-маркетинг. Воно утворено зі скорочених перших букв слів segmenting (сегментація), targeting (вибір цільового ринку) і  positioning (позиціонування).

STP-маркетинг є серцевиною сучасного стратегічного маркетингу.

Процес STP-маркетингу (цільового маркетингу) охоплює три основні стадії, що випливають з його назви:

  • сегментування ринку – поділ ринку на чітко виражені групи покупців, кожна з яких може придбати визначені товари або послуги;
  • вибір цільових сегментів ринку (вибір мішені) – оцінка привабливості кожного та вибір одного або декількох сегментів ринку, на які буде орієнтована маркетингова діяльність фірми;
  • позиціонування товару на ринку – доведення до споживачів інформації про основні цінності, що може принести продукт.

Найчастіше сегментування використовується при позиціонуванні товару, що визначається тим, що саме споживач думає про товар і з яким набором властивостей він його ідентифікує. Дані сегментування багато хто використовує в стратегії стимулювання збуту, при розробці основного рекламного звернення, щоб показати, що дана пропозиція забезпечить очікувану перевагу, а також при виборі рекламного засобу інформації, найбільш ефективного для досягнення цілей на намічених сегментах ринку. У багатьох випадках сегментування враховується при розробці стратегії розподілу.