Особливої ​​уваги потребують до себе маркетингові стратегії, спрямовані на побудову відносин з клієнтами:

 • стратегії сегментації;
 • стратегії вибору цільового ринку;
 • стратегії позиціонування;
 • стратегії залучення й утримання покупців;
 • стратегії управління прихильністю покупців.

Стратегія сегментації впливає на рівень ефективності маркетингу і бізнесу в цілому.

В сучасних умовах компанії все частіше використовують стратегії диференційованого та індивідуалізованого маркетингу, в центрі яких знаходяться потреби та біль конкретних споживачів.

Стратегія вибору цільового ринку допомагає компанії визначити, скільки сегментів їй слід обслуговувати та яким чином. Виділяють:

 • Стратегію товарної спеціалізації — маркетингова діяльність орієнтована на певний вид товару, який пропонується різним покупцям.
 • Стратегію сегментной спеціалізації — маркетингова діяльність орієнтована на задоволення різних потреб одного сегмента.
 • Стратегію селективної спеціалізації — критеріями вибору цільового ринку є прибутковість і відповідність ресурсів і можливостей компанії.
 • Стратегію повного охоплення ринку — маркетингова діяльність орієнтована на задоволення потреб всього ринку.

Стратегія позиціонування дозволяє виділити компанію або бренд серед інших, забезпечити бажане місце на ринку та у свідомості покупців.

Стратегія позиціонування — це центральна ланка всієї стратегії маркетингу, оскільки саме стосовно неї складається весь комплекс маркетингових дій компанії. Виділяють:

 • позиціонування на основі різноманітності товарів;
 • позиціонування на співвідношенні «ціна-якість»;
 • позиціонування на стилі життя;
 • позиціонування на основі рівня обслуговування;
 • позиціонування на задоволенні специфічних потреб;
 • позиціонування на основі зручності, комфорту;
 • позиціонування на вигодах;
 • позиціонування за показниками якості;
 • позиціонування на іміджі;
 • позиціонування по персоналу;
 • позиціонування за походженням товару;
 • позиціонування по категорії клієнтів;
 • позиціонування на додаткових послугах.

З метою підвищення ефективності бізнесу розробляють стратегії, спрямовані на залучення та утримання клієнтів, а також на побудову ефективних довгострокових взаємин з цільовим ринком.

Серед маркетингових стратегій управління прихильністю покупців виділяють:

 • Придбання прихильності.
 • Формування прихильності.
 • Розвиток прихильності.
 • Активний розвиток прихильності.
 • Підтримка прихильності.
 • Стабілізація прихильності.
 • Зміцнення прихильності.
 • Збереження прихильності.

Добавить комментарий