Розглянемо сутність чотирьох різновидів стратегії диференціації.

Товарна диференціація припускає пошук відмінностей товару фірми від конкурентних товарів за такими показниками:

 • Функціональні характеристики товару, тобто показники, через які реалізуються його функціональні особливості; створення додаткових функціональних особливостей товару є одним з найважливіших показників диференціації.
 • Показники якості товару — якість товару необхідно розглядати в тісному взаємозв’язку з потребами споживачів, тому що навіть дуже висока якість товару може не відповідати вимогам цільового ринку (це пояснюється тим, що зростання якості, як правило, супроводжується зростанням ціни товару).
 • Довговічність товару — термін функціонального використання товару; ця характеристика не прийнятна для товарів, на які впливає швидкість зміни моди або технології.
 • Надійність товару – показник, що особливо важливий для товарів виробничого призначення.
 • Ремонтоздатність – можливість швидкого відновлення функціональних особливостей товару споживачем.
 • Стиль — показник, що створює відповідність товару особливостям споживача; стиль може бути спортивним, оригінальним, екстравагантним, елегантним тощо; перевага стилю як показника диференціації полягає в тому, що його досить складно скопіювати конкурентам; невід’ємним показником стилю є упакування товару, що відіграє особливу роль як спосіб диференціації на ринку продовольчих товарів, косметики, парфумерії.
 • Дизайн товару – це інтегральний показник товарної диференціації, що персоніфікує всі приведені вище показники (так, деякі країни є лідерами, законодавцями дизайну у визначених сферах: Італія – на ринку меблів і взуття; Швейцарія – на ринку годинників; Франція – на ринку одягу та парфумерії).

Сервісна диференціація як вагоме доповнення до товарної диференціації здійснюється за такими напрямками:

 • доставка товару до місця споживання: пошук переваг ведеться за показниками швидкості, пунктуальності доставки, збереження якості товару в процесі доставки;
 • установка, монтаж товару на місці використання;
 • навчання споживача роботі з товаром;
 • безкоштовні консультаційні послуги, пов’язані з використанням товару;
 • ремонт — при цьому важлива швидкість і якість відновлення функціональних характеристик товару.

Диференціація персоналу. Персонал фірми стане фактором диференціації, якщо йому властиві такі риси:

 • компетентність, професіоналізм;
 • ввічливість (увага, делікатність);
 • чесність;
 • відповідальність;
 • комунікабельність.

Іміджева диференціація реалізується за допомогою таких способів:

 • символіка (товарний знак, товарна марка, слоган, колір тощо);
 • засоби масової інформації (оригінальність надання інформації про фірму);
 • атмосфера (розміщення, дизайн, інтер’єр приміщення, займаного фірмою);
 • події (спонсорська допомога фірми тощо).