Позиція іміджу компанії є найбільш вагомою детермінантою при розробці PR-стратегії.

Імідж — загальне враження, яке створюється у людей про ту чи іншу людину, продукт або компанію. Імідж завжди соціально обумовлений, впливає на громадську думку, кардинально впливає на результати ділової активності.

Ознаками іміджу є:

 • Синтетичність. Планування діяльності, щоб справляти певне враження за допомогою бренду.
 • Достовірність. Нікому не потрібен імідж, якщо він не користується довірою людей.
 • Пасивність. Спочатку імідж є подобою компанії, а потім компанія стає подобою іміджу.
 • Яскравість і конкретність. Імідж краще спрацьовує, якщо апелює до почуттів, швидко сприймається, коли зосереджується на певних рисах і яскраво висвічує один або кілька характерних ознак бренду.
 • Спрощеність. Щоб уникнути небажаних ефектів, імідж повинен бути простіше, ніж представляється об’єкт. Найбільш ефективний імідж є простим і швидко запам’ятовується.
 • Невизначеність. Імідж повинен встояти перед непередбаченим розвитком подій, змінами в смаках, відповідати бажанням різних людей.

Компанія повинна намагатися створювати єдиний образ для всіх груп громадськості, разом з тим при плануванні моделі іміджу варто формувати кожен аспект (компонент) іміджу. Такий підхід дозволить створити цілісний імідж, який забезпечить компанії прихильність різних груп громадськості.

Імідж компанії охоплює наступні складові:

1. Соціально-етичний аспект, який визначається:

 • рівнем відповідності продукції (виробництва) екологічним і моральним нормам;
 • значимістю продукції / послуг для регіону;
 • рівнем травматизму на підприємстві;
 • рівнем допомоги соціальним закладам, які є на балансі підприємства (дитсадки, спорткомплекси);
 • рівнем соціальної, морально-етичної та економічної відповідальності перед працівниками, акціонерами та іншими групами громадськості;
 • ступенем участі компанії в культурно-освітніх акціях, спортивних заходах;
 • ступенем участі в ліквідації наслідків кризи, які викликані діями компанії та її здатності подолати труднощі;
 • рівнем відповідності місцезнаходження та дизайну компанії навколишньому середовищу (критерій особливо важливий для рітейлу);
 • значимістю економічних результатів діяльності для регіону діяльності;
 • рівнем забезпеченості населення робочими місцями.

2. Внутрішньо-організаційний аспект:

 • рівень корпоративної культури компанії;
 • сприятливість морально-психологічного клімату;
 • рівень конфліктності в колективі;
 • рівень впізнаваності фірмового стилю;
 • рівень компетентності представників і топ-менеджменту компанії;
 • рівень компетентності представників компанії, які виступають перед ЗМІ;
 • професійність зовнішнього вигляду персоналу компанії;
 • можливість кар’єрного зростання;
 • швидкість проходження по службових сходах;
 • рівень оновлення устаткування;
 • рівень привабливості екстер’єру та інтер’єру;
 • ступінь доброзичливості персоналу;
 • швидкість обслуговування;
 • стиль управління;
 • вміння делегувати повноваження;
 • стиль ділових відносин;
 • наявність / відсутність бар’єрів спілкування;
 • особиста культура керівника та фахівців.

3. Діловий аспект:

 • переваги перед конкурентами;
 • рівень матеріально-технічного забезпечення;
 • компетентність персоналу;
 • популярність компанії в професійних колах;
 • фінансова стабільність компанії;
 • ділової рейтинг;
 • надійність, виконання договірних зобов’язань.

4. Споживчий аспект:

 • рівень лояльності клієнтів;
 • рівень інформованості про бренд;
 • ступінь територіальної доступності товару;
 • рівень привабливості цінової політики компанії;
 • рівень обслуговування.

Імідж — це образ, який створюється активними або пасивними діями в свідомості громадськості та надає довгострокові конкурентні переваги компанії.

Ретельно продумана PR-стратегія допоможе створити необхідний імідж для розвитку бренду компанії.

Джерело: