Розглянемо основні етапи стратегічного планування:

  • Визначення місії та стратегічних цілей.
  • Виділення основних напрямків бізнесу.
  • Проведення аналізу.
  • Розробка маркетингової стратегії.
  • Визначення тактики реалізації стратегії.

I етап. Місія компанії — це основне її призначення, що визначає якою діяльністю вона повинна займатися.

Місія компанії формулюється для того, щоб дати напрямок процесу планування та стратегії компанії і в тому числі маркетинговій стратегії.

Коли місія визначена, встановлюють стратегічні цілі розвитку. Як правило, цілі визначаються на найближчий рік, на 3 роки та на 5 років.

II етап. Після того як визначена місія та стратегічні цілі компанії, визначаються основні напрямки бізнесу, за допомогою яких планується досягти поставлених цілей. Це можуть бути як діючі, так і плановані напрямки.

III етап. Важливою частиною стратегічного планування в маркетингу є аналіз. На його основі визначаються можливості компанії та проблеми, з якими вона зіштовхується в процесі своєї діяльності. Маркетинговий аналіз дозволяє дати відповідь на 2 важливих питання: який стан компанії та в якому напрямку вона рухається.

IV етап. Розробка маркетингової стратегії.
При розробці стратегії визначається, за рахунок яких основних інструментів будуть досягатися цілі:

  • сильний бренд
  • товарний портфель
  • цінова політика
  • обслуговування
  • додаткові цінності

Залежно від цього розставляються основні акценти та плануються стратегічні заходи по кожній складовій маркетингу-мікс.

V етап. Тактика. Стратегічне планування завершується розробкою тактики реалізації стратегії. Визначальними є 2 тактичних рішення: щодо маркетингових витрат і часу реалізації. По суті на даному етапі складається план маркетингу на рік і розробляється маркетинговий бюджет.