Брендинг і бренд: процес і результат

У другій половині двадцятого століття почався розквіт брендингу. Пов’язаний він був з тим, що на ринку з’явилася велика кількість дуже схожих товарів. Бренд допомагав виділити найбільш важливі характеристики товару для споживачів, а також полегшував розуміння самого товару. Поступово на зміну просто товарам і послугам прийшли бренди, які несли в собі певні цінності та емоції для споживачів. У наш же час на ринку виживають тільки сильні бренди.

Бренд — це символ, ім’я чи знак, які допомагають здійснювати ідентифікацію продукції та послуг продавця, відрізняють їх від конкурентів. Це сукупність вражень і емоцій, цінностей, уявлень, які виникають у потенційних споживачів, коли вони бачать або ж чують певні атрибути. Можна сказати, що бренд зароджується у свідомості людей. Але при цьому він несе певну історію, імідж і репутацію.

Брендинг — це процес створення цілісного та затребуваного споживачем іміджу продукту або послуги, формування певних уявлень, асоціацій і цінностей в головах потенційних споживачів. Він спрямований на формування довгострокової переваги споживачів до товару. Можна сказати, що брендинг — це процес створення та управління брендом.

Брендинг потрібний новим продуктам, які прагнуть заявити про себе та виділитися серед конкурентів. Також він необхідний тим, хто розвивається стрімко швидко, але при цьому не має єдиної стратегії комунікації та єдиного образу у споживачів.

Основні стратегії, на яких заснований процес розробки концепції брендингу:

  • Стратегія включення бренду до повсякденного життя споживача. Дана стратегія передбачає побудову у споживачів стійких асоціацій з певною торговою маркою, підвищення рівня довіри до неї.
  • Стратегія побудови позитивної комунікації бренду зі споживачами. Суть стратегії полягає в оперативному обміні актуальною та достовірною інформацією між брендом і споживачами. Надані торговою маркою рекламні повідомлення, публікації в пресі та на телебаченні повинні відображати її місію, вони повинні бути засновані на легко доказових фактах, і бути зрозумілими споживачам.
  • Стратегія формування унікальної персоніфікації бренду. Ця стратегія включає в себе поширення цінностей і переконань споживачів. Результатом її впровадження є чіткі асоціації у споживачів з ідеальним образом, сформованим у їхній свідомості.
  • Стратегія зміцнення репутації серед бізнес-партнерів. Дана стратегія транслює цінності підприємства на область збуту її продукції, та дозволяє просувати місію за допомогою інших людей, які пов’язані з брендом діловими відносинами.

Розглянемо основні види брендингу:

  • Товарний брендинг. Цей вид брендингу передбачає створення яскравого візуального образу, який пов’язаний з певним товаром. Він реалізується через рекламу, незвичайну упаковку та помітні логотипи. Товарний брендинг динамічний і націлений на кінцевого споживача.
  • Брендинг послуг. Даний вид брендингу заснований на формуванні абстрактного позитивного уявлення про компанію-постачальника. Для цього компанії випускають продукцію з корпоративною символікою, яка і «втілює» абстрактне поняття послуги, це можуть бути, наприклад, чашки, одяг, канцелярія в корпоративних кольорах.
  • Брендинг окремої особистості. До нього часто вдаються публічні особи, політичні лідери та керівники корпорацій. Стратегія просування продукції, послуги або політичної компанії за допомогою окремої особистості вимагає створення позитивного іміджу лідера й активної PR-кампанії.

І пам’ятайте, що майбутнє за сильними брендами! Цим брендам споживачі довіряють, і готові взаємодіяти з ними. Звичайно, створити такий бренд складно, але завдяки грамотному брендингу споживачі готові платити за продукцію в десятки разів більше.

Добавить комментарий