Блог

Блог
STP-маркетинг

STP-маркетинг

Маркетинг
Використовуючи прийоми цільового маркетингу, необхідно виявити основні сегменти ринку, вибрати один або декілька і тільки тоді, орієнтуючись на конкретний сегмент, розробляти продукт і комплекс маркетингових впливів. (більше…)
Read More
Відділ маркетингу: клієнтоорієнтований підхід

Відділ маркетингу: клієнтоорієнтований підхід

Маркетинг
Клієнтоорієнтована організація відділу маркетингу - організаційна структура, в якій керуючі окремими сегментами / групами клієнтів несуть відповідальність за розробку та реалізацію стратегій та планів маркетингової діяльності по відношенню до цих клієнтів. (більше…)
Read More
Відділ маркетингу: продуктовий підхід

Відділ маркетингу: продуктовий підхід

Маркетинг
Продуктова (товарна) організація відділу маркетингу - це структура, в якій за розробку та реалізацію стратегічних і поточних планів маркетингу для групи продуктів або певного продукту відповідає відповідний фахівець або група фахівців, що виконують усі необхідні для даної товарної групи (товару) функції маркетингу. (більше…)
Read More