Блог

Блог
Відділ маркетингу: клієнтоорієнтований підхід

Відділ маркетингу: клієнтоорієнтований підхід

Маркетинг
Клієнтоорієнтована організація відділу маркетингу - організаційна структура, в якій керуючі окремими сегментами / групами клієнтів несуть відповідальність за розробку та реалізацію стратегій та планів маркетингової діяльності по відношенню до цих клієнтів. (більше…)
Read More
Відділ маркетингу: продуктовий підхід

Відділ маркетингу: продуктовий підхід

Маркетинг
Продуктова (товарна) організація відділу маркетингу - це структура, в якій за розробку та реалізацію стратегічних і поточних планів маркетингу для групи продуктів або певного продукту відповідає відповідний фахівець або група фахівців, що виконують усі необхідні для даної товарної групи (товару) функції маркетингу. (більше…)
Read More
Відділ маркетингу: регіональний підхід

Відділ маркетингу: регіональний підхід

Маркетинг
Географічна (регіональна) організація відділу маркетингу - це об'єднання маркетингових дій відповідно до території, що обслуговується, тобто організаційна структура, в якій фахівці з маркетингу згруповані за окремими географічними регіонами. (більше…)
Read More
Стратегія позиціонування

Стратегія позиціонування

Маркетинг
Основна мета стратегії позиціонування полягає в тому, щоб виробити прихильність споживача до товару фірми на основі позитивних відмінностей цього товару від товарів конкурентів. (більше…)
Read More